realnawalka.pl

SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA

Motto SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA :
„Najważniejszą zaletą jest szacunek, potem następuje odwaga i tak być powinno.  Bo nie musisz być dobry, aby być dzielny, ale musisz być dzielny, aby być dobry”.

SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA  jest nowoczesną  i co bardzo istotne,  polską  sztuką walki, rozwijaną  od ponad 20 lat przez ojca i syna – Jarosława i Konrada Duczmalewskich .
Ta kompleksowa metoda walki wręcz jest wynikiem wieloletniej praktyki,  inspiracji oraz nieustannego rozwoju  jej twórców.Poszukiwania te zaowocowały  powołaniem  do życia całkowicie nowej, odrębnej szkoły walki wychodzącej naprzeciw realiom i wyzwaniom XXI wieku.
Będąc systemem bojowym, SCF bazuje na podstawowych ruchach obronnych człowieka oraz zasadach biomechaniki ciała ludzkiego. Kładzie on duży nacisk na naturalność i rozluźnienie ciała w trakcie prowadzenia walki.80% ćwiczeń wykonywanych jest w parach, dzięki czemu adepci od początku uczą się  skutecznego stosowania technik  walki w praktyce.Równocześnie poznają  pracę własnego ciała i wyczucie właściwego dystansu, tak ważnego dla efektywności.      
Techniki SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA są realizowane w czterech kategoriach dystansu:
dystans kopnięć;
dystans ciosów ręcznych;
dystans przechwytów (klinczu);
walka w „parterze”.
Nie ma też żadnych ograniczeń dla początkujących, wynikających z poziomu ich sprawności fizycznej.
Potrzebna jest jedynie chęć do nauki, cierpliwość i skupienie.
Bardzo Ważne jest również to, że w swoim założeniu SCF jest przeznaczony dla wszystkich.
Dzięki doświadczeniu jego twórców został on tak opracowany, że z powodzeniem jest  stosowany w praktyce przez osoby słabsze fizycznie lub niemające wcześniej żadnej styczności ze sztukami walki.
Adepci SCF zdobywają również  realne umiejętności posługiwania się w walce wręcz różnymi rodzajami broni, takimi jak:
-mała pałeczka [kołek]
-pałka
-nóż
-bronie improwizowane
Nasze treningi  przygotowują adeptów do prowadzenia walki  w pomieszczeniach zamkniętych (klatka schodowa, samochód), jak również w środowisku naturalnym, miejskim, gdzie uświadamiamy trenującym, jak rozpoznawać różnego rodzaju zagrożenia i jak adekwatnie reagować na nie stosując nasze techniki. zachowując jednocześnie przytomność umysłu w sytuacjach nagłych i stresowych. Uczymy umiejętności obrony przed uzbrojonym przeciwnikiem np.: w pałkę, kij baseballowy, nóż, broń palną. 
Techniki SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA zostały wyselekcjonowane pod względem najwyższej skuteczności w realnej walce. Charakteryzują się absolutną prostotą i płynnością, co istotnie ułatwia proces przyswajania umiejętności na poziomie odruchu. Pamiętajmy! W sytuacjach zagrożenia nie ma miejsca na planowanie, liczy się tylko czas i reakcja na atak.
Niepodważalnym atutem SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA  jest jego prostota  w stosowaniu. A jak wiemy z praktyki, że skuteczność leży w prostocie.