31 grudnia 2020

Posiedzenie Zarządu Głównego SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA

 W dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2020 r.  Zarząd Główny SYSTEMU CZERWONEGO 

FENIKSA w składzie: 

Prezes Prezydent SCF – Jarosław Duczmalewski

V-ce I Prezes SCF – Konrad Duczmalewski

V-ce II Prezes SCF – Krzysztof Wasiak 

Sekretarz SCF – Tomasz Nakonieczny

na swoim posiedzenie podjął decyzję o poszerzeniu składu Zarządu Głównego 

SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA o osobę Agnieszki Kobryń-Pietrasiewicz

Agnieszka Kobryń-Pietrasiewicz

Podstawą do w/w powołania jest regulamin szkoły przyznający w składzie

 Zarządu Głównego miejsce dla kierowników ośrodków regionalnych.

Pani Agnieszka Kobryń-Pietrasiewicz jest kierownikiem I ośrodka regionalnego

SYSTEMU CZERWONEGO FENIKSA – Tao Jaga. 

Ponadto powierzono Agnieszce Kobryń-Pietrasiewicz stanowisko dyrektora do

spraw organizacyjno-marketingowych naszej szkoły.

Jarosław Duczmalewski