realnawalka.pl

Oferta

Zapewniamy udział w regularnych grupach treningowych:

– sztuki walki SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA
METODA DYNAMO

Organizujemy szkolenia dla firm oraz osób cywilnych prowadzone w sekcjach
oraz wg indywidualnie budowanych programów.

Wspólnie z Polską Federacją Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizujemy zawodowe kursy instruktorskie o następujących specjalizacjach:
– instruktora sztuki walki SYSTEM CZERWONEGO FENIKSA
– instruktor sztuki walki WING CHUN (VING TSUN)
– instruktor specjalności TECHNIKI RELAKSACYJNO-MEDYTACYJNE
Po odbyciu kursu instruktorskiego kandydat uzyskuje dokumenty potwierdzające zdobycie zawodu instruktora, zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Na ich podstawie – przy naszym wsparciu organizacyjnym i marketingowym – może wykonywać zawód instruktora, prowadząc odpłatnie szkolenia w Polsce (a ponadto – w razie zainteresowania – we wszystkich krajach Unii Europejskiej).
Kursy instruktorskie odbywają się w Warszawie, przeprowadzane są w terminach dogodnych dla kandydatów według programu zatwierdzonego przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Szczegółowe informacje dotyczące treningów jak i kursów instruktorskich można uzyskać:
tel.: +48 792-297-972
e-mail: realnawalka@gmail.com lub jduczmalewski@gmail.com