31 grudnia 2020

I forma SCF „Modlitwa Feniksa” – wersja 2020 r.

 Do podstawowych zadań jakie stawia przed adeptem SCF I forma „Modlitwa Feniksa” jest:  – nauczenie go wykreślania prawidłowych trajektorii technik obronnych (5 sposobów parowania) wraz właściwym sposobem krycia swojego środka ciała (linia centralna). – nauczenie adepta dwóch technik bokserskich z zachowaniem ich eksplozywnego charakteru.I forma SCF wyróżnia się pośród pozostałych form tego systemu walki, ponieważ na poziomie podstawowym, techniki w niej wykonywane są jednocześnie oburącz – bez wpisania ich w gardę typu klin, z której tak naprawdę, powinny być wykonywane w realnym starciu. Przypomina to  trochę zasady kaligrafii, gdzie uczy się idealnego pisania liter. W podstawowej wersji forma ta ma postać statyczną, co oznacza, nacisk kładzie się na biegłe opanowanie technik ręcznych. W wersji dla bardziej zaawansowanych, można włączyć techniki poruszania się, np. ”podwójną rotację”. Najbardziej zaawansowana postać tej formy obejmuje dowolne sposoby poruszania się wraz z wykonywaniem technik zawartych w tej formie z gardy typu „klin”. Naturalnym jest to, że wspomniane techniki nie są już wykonywane jednocześnie oburącz, a każda z rąk wykonuje swoją sekwencję osobno.
Opis sekwencji zdjęciowej I formy SCF

Gest powitania poprzedzony odstawieniem nogi z pozycji baczność. WDECH

   Lewa garda klin z krokiem w przód WYDECH/ WDECH

Prawa garda klin z krokiem w przód WYDECH/ WDECH 

Podwójne uderzenie otwartą dłonią w górę WYDECH/ WDECH 

Prawy młot z przeniesieniem ciężaru ciała WYDECH/ WDECH

Lewy młot z przeniesieniem ciężaru ciała WYDECH 

Podwójne parowanie dłonią do góry WDECH 

Podwójne uderzenie otwartą dłonią w przód WYDECH 

Garda motyl WDECH /WYDECH 

   Technika kołowa ze zmianą WYDECH/ WDECH

    Parowanie podwójnym nożem WYDECH/ WDECH

 Podwójny wysoki łokieć – małpa WYDECH/ WDECH

 Podwójne cięcie opadającym nożem WYDECH

Ściągnięcie – wąż WDECH

  Podwójne cięcie wznoszącym nożem WYDECH

  Ściągnięcie – wąż WDECH

 Podwójne dźgnięcie – włócznia WYDECH

Podwójny wysoki łokieć – skrzydło WDECH

1

Podwójny cios pięścią – cios prosty WYDECH/ WDECH

 
 Podwójne uderzenie okiem feniksa WYDECH/ WDECH

    Podwójne uderzenie łokciami do tyłu WYDECH

    Opuszczenie dłoni wzdłuż tułowia i dostawienie stopy do pozycji baczność. WDECH

Jarosław Duczmalewski